Till toppen

Statistikdatabas

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. Beviljade luftfartscertifikaten, 1962-2023

  Välj variabler: Storlek: 18249 Ändrad senast: 2024-01-12

  1. Certifikat klass: Alla luftfartscertifikat sammanlagt, Trafikflygare ATPL (flygplan), Trafikflygare ATPL (helikoptrar), Trafikflygare CPL (flygplan), ..., AFIS-personal (18)
  2. År: 1962, 1963, 1964, 1965, ..., 2023 (62)
  3. Uppgifter: Antal, (1)


 2. Giltiga luftfartscertifikat, 2019Q1-2023Q4

  Välj variabler: Storlek: 12154 Ändrad senast: 2024-01-12

  1. Certifikat klass: Alla luftfartscertifikat sammanlagt, Trafikflygare ATPL (flygplan), Trafikflygare ATPL (helikoptrar), Trafikflygare CPL (flygplan), ..., AFIS-personal (18)
  2. Kvartal: 2019Q1, 2019Q2, 2019Q3, 2019Q4, ..., 2023Q4 (20)
  3. Uppgifter: Antal, (1)