Till toppen

11j8 -- Giltiga luftfartscertifikat, 2019Q1-2022Q1

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla luftfartscertifikat sammanlagt , Trafikflygare ATPL (flygplan) , Trafikflygare ATPL (helikoptrar) ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2019Q1 , 2019Q2 , 2019Q3 ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 3 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 3 000 000
Tidpunkt:
Q1 = 31.3.
Q2 = 30.6.
Q3 = 30.9.
Q4 = 31.12.

Certifikat klasserna innehåller följande certifikat typer:
Trafikflygare ATPL (flygplan) = ATPL(A), ATPL(A) JAR, ATPL(A) Kans.
Trafikflygare ATPL (helikoptrar) = ATPL(H), ATPL(H) JAR, ATPL(H) Kans.
Trafikflygare CPL (flygplan) = CPL(A), CPL(A) JAR, CPL(A) Kans.
Trafikflygare CPL (helikoptrar) = CPL(H), CPL(H) JAR, CPL(H) Kans.
Flerpilotscertifikat (flygplan) = MPL(A)
Privatflygare (flygplan) = LAPL(A), PPL(A), PPL(A) JAR, PPL(A) Kans.
Privatflygare (helikoptrar) = PPL(H), PPL(H) JAR, PPL(H) Kans.
Segelflygare (motorsegelflygplan) = MGPL
Segelflygare (segelflygplan) = GPL, LAPL(S), SPL
Ultralättflygare = UPL
Ballongflygare = BPL Kans., BPL, LAPL(B)
Autogyroflygare = APL
Certifikat för luftfartygsunderhåll = National
Certifikat för sportflygmekaniker = Sport
Del-66 certifikat för luftfartygsunderhåll = EASA-Part66
Flygledare = ATCO
AFIS-personal = FISO

Certifikat klass

Tillståndshavares certifikat klass

Uppgifter

Antal

Antal luftfartscertifikat