Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Beviljade luftfartscertifikaten, 1962-2024

Välj variabler

2024-04-12
Antal:
Antal
2024-07-12
2018-11-28
Transport- och kommunikationsverket Traficom
001_11j2_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla luftfartscertifikat sammanlagt , Trafikflygare ATPL (flygplan) , Trafikflygare ATPL (helikoptrar) ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1962 , 1963 , 1964 ,

Valda 0 Totalt 63

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 3 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 3 000 000
Det senaste året är kumulativt från årets början.
Tidpunkt för statistiken: 31.3.2024
Certifikat klasserna innehåller följande certifikat typer:
Trafikflygare ATPL (flygplan) = ATPL(A), ATPL(A) JAR, ATPL(A) Kans.
Trafikflygare ATPL (helikoptrar) = ATPL(H), ATPL(H) JAR, ATPL(H) Kans.
Trafikflygare CPL (flygplan) = CPL(A), CPL(A) JAR, CPL(A) Kans.
Trafikflygare CPL (helikoptrar) = CPL(H), CPL(H) JAR, CPL(H) Kans.
Flerpilotscertifikat (flygplan) = MPL(A)
Privatflygare (flygplan) = LAPL(A), PPL(A), PPL(A) JAR, PPL(A) Kans.
Privatflygare (helikoptrar) = PPL(H), PPL(H) JAR, PPL(H) Kans.
Segelflygare (motorsegelflygplan) = MGPL
Segelflygare (segelflygplan) = GPL, LAPL(S), SPL
Ultralättflygare = UPL
Ballongflygare = BPL Kans., BPL, LAPL(B)
Autogyroflygare = APL
Certifikat för luftfartygsunderhåll = National
Certifikat för sportflygmekaniker = Sport
Del-66 certifikat för luftfartygsunderhåll = EASA-Part66
Flygledare = ATCO
AFIS-personal = FISO

Certifikat klass

Tillståndshavares certifikat klass

Uppgifter

Antal

Antal luftfartscertifikat