Till toppen

Statistikdatabas

 1. 12vf -- Resultater efter undersökningsår, kommungrupp, kön, ålder och huvudsaktligt färdsätt, 1999-2011

  Välj variabler: Storlek: 98078 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 1999, 2005, 2011, (3)
  2. kommungrupp: samtliga kommuner, huvudstadsregion, stora städer, medelstora städer, ..., övriga kommuner (6)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. Huvudsakligt färdsätt: samtliga färdsätt, till fots, cykel, bil/förare, ..., övriga färdsätt (9)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 2. 12vh -- Resultater efter undersökningsår, kommungrupp, huvudaktivitet, bilinnehav, och huvudsakligt färdsätt, 1999-2011

  Välj variabler: Storlek: 180205 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 1999, 2005, 2011, (3)
  2. kommungrupp: samtliga kommuner, huvudstadsregion, stora städer, medelstora städer, ..., övriga kommuner (6)
  3. huvudaktivitet: samtliga, 6 - 17 år, vuxen studerande, heltidsjobb, ..., annan (9)
  4. bilinnehav: samtliga, inga bilar, 1 bil, 2 bilar, över 2 bilar (5)
  5. Huvudsakligt färdsätt: samtliga färdsätt, till fots, cykel, bil/förare, ..., övriga färdsätt (9)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 3. 12vt -- Resultater efter undersökningsår, kommungrupp, kön, ålder och huvudsakligt färdsätt, 1999-2011

  Välj variabler: Storlek: 88705 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 1999, 2005, 2011, (3)
  2. kommungrupp: samtliga kommuner, huvudstadsregion, stora städer, medelstora städer, ..., övriga kommuner (6)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. Ärende: samtliga ärenden, arbete, skola eller studier, jobbärende, ..., annan fritid (8)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 4. 12vu -- Resultater efter undersökningsår, kommungrupp, huvudaktlig aktivitet, bilinnehav och ärende, 1999-2011

  Välj variabler: Storlek: 164297 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 1999, 2005, 2011, (3)
  2. kommungrupp: samtliga kommuner, huvudstadsregion, stora städer, medelstora städer, ..., övriga kommuner (6)
  3. huvudaktivitet: samtliga, 6 - 17 år, vuxen studerande, heltidsjobb, ..., annan (9)
  4. bilinnehav: samtliga, inga bilar, 1 bil, 2 bilar, över 2 bilar (5)
  5. Ärende: samtliga ärenden, arbete, skola eller studier, jobbärende, ..., annan fritid (8)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 5. 12vv -- Resultater efter undersökningsår, veckodagar, kön, ålder och huvudsakligt färdsätt, 1999-2011

  Välj variabler: Storlek: 56324 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 1999, 2005, 2011, (3)
  2. Veckodagar: må-sö, må-fr, lö-sö, (3)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. Huvudsakligt färdsätt: samtliga färdsätt, till fots, cykel, bil/förare, ..., övriga färdsätt (9)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 6. 12x1 -- Resultater efter undersökningsår, veckodag, kön, ålder och ärende, 1999-2011

  Välj variabler: Storlek: 50238 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 1999, 2005, 2011, (3)
  2. Veckodagar: må-sö, må-fr, lö-sö, (3)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. Ärende: samtliga ärenden, arbete, skola eller studier, jobbärende, ..., annan fritid (8)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 7. 12x2 -- Resultater efter undersökningsår, huvudsakligt färdsätt, kommungrupp, kön och ålder, 2016

  Välj variabler: Storlek: 39120 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 2016, (1)
  2. färdsätt 2016: samtliga färdsätt, till fots, cykel, buss, ..., övriga färdsätt (8)
  3. kommungrupp: samtliga kommuner, huvudstadsregion, stora städer, medelstora städer, ..., övriga kommuner (6)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 8. 12x5 -- Resultater efter undersökningsår, kommungrupp, kön, ålder och ärende, 2016

  Välj variabler: Storlek: 39251 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 2016, (1)
  2. kommungrupp: samtliga kommuner, huvudstadsregion, stora städer, medelstora städer, ..., övriga kommuner (6)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. ärende 2016: samtliga ärenden, arbete, jobbärende, skola eller studier, ..., annat ärende (8)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 9. 12x6 -- Resultater efter undersökningsår, veckodag, kön, ålder och huvudsakligt färdsätt, 2016

  Välj variabler: Storlek: 25515 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 2016, (1)
  2. Veckodagar: må-sö, må-fr, lö-sö, (3)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. färdsätt 2016: samtliga färdsätt, till fots, cykel, buss, ..., övriga färdsätt (8)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 10. 12x7 -- Resultater efter undersökningsår, veckodag, kön, ålder och ärende, 2016

  Välj variabler: Storlek: 25346 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 2016, (1)
  2. Veckodagar: må-sö, må-fr, lö-sö, (3)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. ärende 2016: samtliga ärenden, arbete, jobbärende, skola eller studier, ..., annat ärende (8)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)