Till toppen

Statistikdatabas

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12vf -- Resultater efter undersökningsår, kommungrupp, kön, ålder och huvudsaktligt färdsätt, 1999-2011

  Välj variabler: Storlek: 98078 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 1999, 2005, 2011, (3)
  2. kommungrupp: samtliga kommuner, huvudstadsregion, stora städer, medelstora städer, ..., övriga kommuner (6)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. Huvudsakligt färdsätt: samtliga färdsätt, till fots, cykel, bil/förare, ..., övriga färdsätt (9)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 2. 12vh -- Resultater efter undersökningsår, kommungrupp, huvudaktivitet, bilinnehav, och huvudsakligt färdsätt, 1999-2011

  Välj variabler: Storlek: 180205 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 1999, 2005, 2011, (3)
  2. kommungrupp: samtliga kommuner, huvudstadsregion, stora städer, medelstora städer, ..., övriga kommuner (6)
  3. huvudaktivitet: samtliga, 6 - 17 år, vuxen studerande, heltidsjobb, ..., annan (9)
  4. bilinnehav: samtliga, inga bilar, 1 bil, 2 bilar, över 2 bilar (5)
  5. Huvudsakligt färdsätt: samtliga färdsätt, till fots, cykel, bil/förare, ..., övriga färdsätt (9)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 3. 12vt -- Resultater efter undersökningsår, kommungrupp, kön, ålder och huvudsakligt färdsätt, 1999-2011

  Välj variabler: Storlek: 88705 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 1999, 2005, 2011, (3)
  2. kommungrupp: samtliga kommuner, huvudstadsregion, stora städer, medelstora städer, ..., övriga kommuner (6)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. Ärende: samtliga ärenden, arbete, skola eller studier, jobbärende, ..., annan fritid (8)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 4. 12vu -- Resultater efter undersökningsår, kommungrupp, huvudaktlig aktivitet, bilinnehav och ärende, 1999-2011

  Välj variabler: Storlek: 164297 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 1999, 2005, 2011, (3)
  2. kommungrupp: samtliga kommuner, huvudstadsregion, stora städer, medelstora städer, ..., övriga kommuner (6)
  3. huvudaktivitet: samtliga, 6 - 17 år, vuxen studerande, heltidsjobb, ..., annan (9)
  4. bilinnehav: samtliga, inga bilar, 1 bil, 2 bilar, över 2 bilar (5)
  5. Ärende: samtliga ärenden, arbete, skola eller studier, jobbärende, ..., annan fritid (8)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 5. 12vv -- Resultater efter undersökningsår, veckodagar, kön, ålder och huvudsakligt färdsätt, 1999-2011

  Välj variabler: Storlek: 56324 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 1999, 2005, 2011, (3)
  2. Veckodagar: må-sö, må-fr, lö-sö, (3)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. Huvudsakligt färdsätt: samtliga färdsätt, till fots, cykel, bil/förare, ..., övriga färdsätt (9)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 6. 12x1 -- Resultater efter undersökningsår, veckodag, kön, ålder och ärende, 1999-2011

  Välj variabler: Storlek: 50238 Ändrad senast: 2020-10-07

  1. År: 1999, 2005, 2011, (3)
  2. Veckodagar: må-sö, må-fr, lö-sö, (3)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. Ärende: samtliga ärenden, arbete, skola eller studier, jobbärende, ..., annan fritid (8)
  6. Uppgifter: antal resor per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet resor/dag (6)


 7. 12x2 -- Resultater efter undersökningsår, huvudsakligt färdsätt, kommungrupp, kön och ålder, 2016-2021

  Välj variabler: Storlek: 65083 Ändrad senast: 2021-01-01

  1. År: 2016, 2021, (2)
  2. färdsätt 2016: samtliga färdsätt, till fots, cykel, buss, ..., övriga färdsätt (8)
  3. kommungrupp: samtliga kommuner, huvudstadsregion, stora städer, medelstora städer, ..., övriga kommuner (6)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  6. Uppgifter: antal resor per person per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet (6)


 8. 12x5 -- Resultater efter undersökningsår, kommungrupp, kön, ålder och ärende, 2016-2021

  Välj variabler: Storlek: 65544 Ändrad senast: 2021-01-01

  1. År: 2016, 2021, (2)
  2. kommungrupp: samtliga kommuner, huvudstadsregion, stora städer, medelstora städer, ..., övriga kommuner (6)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. ärende 2016: samtliga ärenden, arbete, jobbärende, skola eller studier, ..., annat ärende (8)
  6. Uppgifter: antal resor per person per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet (6)


 9. 12x6 -- Resultater efter undersökningsår, veckodag, kön, ålder och huvudsakligt färdsätt, 2016-2021

  Välj variabler: Storlek: 39288 Ändrad senast: 2021-01-01

  1. År: 2016, 2021, (2)
  2. Veckodagar: må-sö, må-fr, lö-sö, (3)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. färdsätt 2016: samtliga färdsätt, till fots, cykel, buss, ..., övriga färdsätt (8)
  6. Uppgifter: antal resor per person per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet (6)


 10. 12x7 -- Resultater efter undersökningsår, veckodag, kön, ålder och ärende, 2016-2021

  Välj variabler: Storlek: 39116 Ändrad senast: 2021-01-01

  1. År: 2016, 2021, (2)
  2. Veckodagar: må-sö, må-fr, lö-sö, (3)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. ålder: samtliga åldersgrupper, 6-17, 18-34, 35-54, ..., 75 eller äldre (7)
  5. ärende 2016: samtliga ärenden, arbete, jobbärende, skola eller studier, ..., annat ärende (8)
  6. Uppgifter: antal resor per person per dag, resans genomsnittliga längd km/resa, genomsnittlig restid min/resa, färdlängd km/dag/person, ..., antal resor i materialet (6)