Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12x7 -- Resultater efter undersökningsår, veckodag, kön, ålder och ärende, 2016-2021

Välj variabler

2021-01-01
antal resor per person per dag:
Antal
resans genomsnittliga längd km/resa:
Kilometer
genomsnittlig restid min/resa:
Relationstal
färdlängd km/dag/person:
Kilometer
restid min/dag/person:
Relationstal
antal resor i materialet:
Antal
2024-01-01
2020-07-30
Transport- och kommunikationsverket Traficom
001_12x7_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: samtliga åldersgrupper , 6-17 , 18-34 ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: samtliga ärenden , arbete , jobbärende ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 3 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 3 000 000
Undersökningsmaterialet för RVU 2016 och RVU 2021 är insamlat i flermetodsundersökningar. Det gick att delta i undersökningen per telefon, via nätet eller per brev. På grund av ändring av undersökningsmetoden bröts tidsserierna och resultaten är således inte helt jämförbara med resultaten från de tidigare undersökningarna. Undersökningens svarsandel har sjunkit märkbart mellan åren 2016 (44%) och 2021(27%). Detta är delvis orsaken till att en del av siffrorna från 2021 inte har publicerats, eftersom de har ansätts vara otillförlitliga.

ålder

Svararens åldergrupp