Till toppen

12vf -- Resultater efter undersökningsår, kommungrupp, kön, ålder och huvudsaktligt färdsätt, 1999-2011

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: samtliga åldersgrupper , 6-17 , 18-34 ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: samtliga färdsätt , till fots , cykel ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 3 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 3 000 000
RVU undersökningarna genomfördes med telefonintervjuer i år 1998 - 2011.

kommungrupp

SPS

ålder

Svararens åldergrupp

Huvudsakligt färdsätt

Huvudsakligt färdsätt