Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12x7 -- Tulokset tutkimusvuoden, viikonpäivän, sukupuolen, iän ja matkan tarkoituksen mukaan, 2016-2021

Valitse muuttujat

1.1.2021
matkaluku matkaa/pv/henkilö:
Lukumäärä
matkan keskipituus km/matka:
Kilometriä
keskim. matka-aika min/matka:
Suhdeluku
matkasuorite km/pv/henkilö:
Kilometriä
aikasuorite min/pv/henkilö:
Suhdeluku
matkojen määrä aineistossa kpl:
Lukumäärä
1.1.2024
30.7.2020
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
001_12x7_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 6

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: kaikki ikäryhmät , 6-17 , 18-34 ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: tarkoitukset yhteensä , työ , työasia ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 3 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 3 000 000
HLT 2016 ja HLT 2021 -tutkimukset on tehty monimenetelmätutkimuksena. Tutkimukseen oli mahdollista vastata puhelimitse, verkossa ja kirjeitse. Menetelmämuutoksen vuoksi aikasarjat katkesivat, eivätkä tulokset ole siten täysin vertailukelpoisia edellisiin tutkimuksiin nähden. Tutkimuksen vastausaste on laskenut merkittävästi vuosien 2016 (44 %) ja 2021 (27 %) välillä. Osittain tämän takia vuoden 2021 lukuarvoja ei ole esitetty silloin, kun ne on nähty liian epäluotettavina.

Viikonpäivät

Matkojen suorituspäivät ryhmiteltynä arkipäiviin ja viikonloppuun sekä koko viikkoon

ikäryhmä

vastaajan ikäryhmä