Till toppen

Statistikdatabas

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13pa -- Antal sjöolyckor och omkomna i sjöolyckor fördelat på sjöfartskategori och sjöområde, 2011-2023*

  Välj variabler: Storlek: 18127 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023* (13)
  2. Sjöfartskategori: Yrkessjöfart, Fritidsbåtliv, Övrig yrkesmässig sjötrafik, (3)
  3. Sjöområde: Totalt, Finlands havsområde, ..Bottniska viken, ..Skärgårdshavet, ..., Utländska sjöområden (14)
  4. Uppgifter: Antal sjöolyckor, Antal sjöolyckor med dödlig utgång, Antal omkomna i sjöolyckor, (3)


 2. 13pb -- Antal sjöolyckor och omkomna i sjöolyckor fördelat på sjöfartskategori och sjöområde per månad, 2013M01-2023M04*

  Välj variabler: Storlek: 89296 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. Månad: 2023M04*, 2023M03*, 2023M02*, 2023M01*, ..., 2013M01 (124)
  2. Sjöfartskategori: Yrkessjöfart, Fritidsbåtliv, Övrig yrkesmässig sjötrafik, (3)
  3. Sjöområde: Totalt, Finlands havsområde, ..Bottniska viken, ..Skärgårdshavet, ..., Utländska sjöområden (14)
  4. Uppgifter: Antal sjöolyckor, Antal sjöolyckor med dödlig utgång, Antal omkomna i sjöolyckor, (3)


 3. 13pc -- Antal olyckor och omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet fördelat på olyckstyp och olyckans orsaksfaktorer, 2010-2022

  Välj variabler: Storlek: 269488 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Olyckstyp: Totalt, Kantring, slagsida, Kollision mellan fartyg, Kollision, ..., Övrig handelse (13)
  3. Miljöfaktor: Totalt, Inga kända miljöfaktorer, Väderförhållanden, Isförhållanden, (4)
  4. Tekniskt fel: Totalt, Inga kända tekniska fel, Strukturell kollaps, Tekniskt fel i manöveranordningarna eller i framdrivningsmaskineriet, (4)
  5. Den mänskliga faktorn: Totalt, Inga kända mänskliga faktorer, Funktionsfel, Försummad service eller slut på bränsle, ..., Skadegörelse (7)
  6. Uppgifter: Antal olyckor inom fritidsbåtlivet, Antal olyckor med dödlig utgång inom fritidsbåtlivet, Antal omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet, (3)


 4. 13pe -- Antal olyckor och omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet fördelat på olyckstyp per månad, 2013M01-2023M04*

  Välj variabler: Storlek: 39818 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. Månad: 2023M04*, 2023M03*, 2023M02*, 2023M01*, ..., 2013M01 (124)
  2. Olyckstyp: Totalt, Kantring, slagsida, Kollision mellan fartyg, Kollision, ..., Övrig handelse (13)
  3. Uppgifter: Antal olyckor inom fritidsbåtlivet, Antal olyckor med dödlig utgång inom fritidsbåtlivet, Antal omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet, (3)


 5. 13pf -- Antal omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet fördelat på kön och åldersgrupp, 2010-2023*

  Välj variabler: Storlek: 9168 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. År: 2023*, 2022, 2021, 2020, ..., 2010 (14)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupp: Alla åldersgrupper, 0-4, 5-14, 15-24, ..., 75- (10)
  4. Uppgifter: Antal omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet, (1)


 6. 13pg -- Antal omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet fördelat på kön och åldersgrupp per månad, 2013M01-2023M04*

  Välj variabler: Storlek: 36212 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. Månad: 2023M04*, 2023M03*, 2023M02*, 2023M01*, ..., 2013M01 (124)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersgrupp: Alla åldersgrupper, 5-14, 15-24, 25-34, ..., 75- (9)
  4. Uppgifter: Antal omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet, (1)


 7. 13ph -- Antal fartyg som varit inblandade i olyckor inom fritidsbåtlivet fördelat på olyckstyp, 2010-2022

  Välj variabler: Storlek: 31266 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Typ av fartyg: Totalt, Fraktfartyg, Torrlastfartyg, Fiskefartyg, ..., Annan fritidsbåt (14)
  3. Olyckstyp: Totalt, Kantring, slagsida, Kollision mellan fartyg, Kollision, ..., Övrig handelse (13)
  4. Uppgifter: Antal fartyg som varit inblandade i olyckor inom fritidsbåtlivet, Antal fartyg som varit inblandade i olyckor med dödlig utgång inom fritidsbåtlivet, (2)


 8. 13pk -- Antal olyckor och omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet fördelat på veckodag och tid på dygnet, 2010-2023*

  Välj variabler: Storlek: 20744 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. År: 2023*, 2022, 2021, 2020, ..., 2010 (14)
  2. Day of the week: Veckodagar totalt, Måndag, Tisdag, Onsdag, ..., Söndag (8)
  3. Tid på dygnet: Totalt, 00:00 - 02:59, 03:00 - 05:59, 06:00 - 08:59, ..., 21:00 - 23:59 (9)
  4. Uppgifter: Antal olyckor inom fritidsbåtlivet, Antal olyckor med dödlig utgång inom fritidsbåtlivet, Antal omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet, (3)


 9. 13pl -- Antal olyckor och omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet fördelat på landskap, 2010-2023*

  Välj variabler: Storlek: 12195 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. År: 2023*, 2022, 2021, 2020, ..., 2010 (14)
  2. Landskap: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utlandet (21)
  3. Uppgifter: Antal olyckor inom fritidsbåtlivet, Antal olyckor med dödlig utgång inom fritidsbåtlivet, Antal omkomna i olyckor inom fritidsbåtlivet, (3)


 10. 13pn -- Antal olyckor inom yrkessjöfarten fördelat på olyckstyp och förmodad olycksorsak, 2011-2022

  Välj variabler: Storlek: 12888 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Olyckstyp: Alla olyckstyper, Slagsida, kantring, Sammanstötning, Kollision, ..., Övrig händelse (10)
  3. Orsak till olyckan: Totalt, Mänskligt misstag, felhandling, Miljö, Tekniskt fel i maskin/utrustning, ..., Navigationsinfrastruktur (8)
  4. Uppgifter: Antal olyckor inom yrkessjöfarten, (1)


 11. 13pq -- Antal fartyg som varit inblandade i olyckor inom yrkessjöfarten fördelat på fartygstyp och olyckstyp, 2011-2022

  Välj variabler: Storlek: 21286 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Typ av fartyg: Totalt, Torrlastfartyg, Bulkfartyg, Containerfartyg, ..., Pråm (19)
  3. Olyckstyp: Alla olyckstyper, Slagsida, kantring, Sammanstötning, Kollision, ..., Övrig händelse (10)
  4. Uppgifter: Antal fartyg som varit inblandade i olyckor inom yrkessjöfart, (1)


 12. 13pr -- Antal tillbud inom yrkessjöfarten fördelat på sannolik följd av och förmodad orsak till tillbudet, 2018-2022

  Välj variabler: Storlek: 8696 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Sannolika konsekvens av tillbudet: Alla olyckstyper, Slagsida, kantring, Sammanstötning, Kollision, ..., Övrig händelse (10)
  3. Orsak till tillbudet: Totalt, Mänskligt misstag, felhandling, Miljö, Tekniskt fel i maskin/utrustning, ..., Navigationsinfrastruktur (8)
  4. Uppgifter: Antal tillbud inom yrkessjöfarten, (1)


 13. 13ps -- Antal fartyg som varit inblandade i tillbud inom yrkessjöfarten fördelat på fartygstyp och sannolik följd av tillbudet, 2018-2022

  Välj variabler: Storlek: 11747 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. Typ av fartyg: Totalt, Torrlastfartyg, Bulkfartyg, Containerfartyg, ..., Pråm (16)
  3. Sannolika konsekvens av tillbudet: Alla olyckstyper, Slagsida, kantring, Sammanstötning, Kollision, ..., Övrig händelse (10)
  4. Uppgifter: Antal fartyg som varit inblandade i tillbud inom yrkessjöfart, (1)


 14. 13pt -- Antal sjöolyckor med dödlig utgång som drabbat andra fordon fördelat på sjöområde, 2011-2022

  Välj variabler: Storlek: 8543 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Sjöområde: Totalt, Finlands havsområde, ..Bottniska viken, ..Skärgårdshavet, ..., ..Övriga inre farvatten - nord (13)
  3. Uppgifter: Antal sjöolyckor med dödlig utgång, Antal omkomna i sjöolyckor, (2)


 15. 13pu -- Antal sjöolyckor med dödlig utgång som drabbat andra fordon fördelat på sjöområde per månad, 2011M02-2022M12

  Välj variabler: Storlek: 36560 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. Månad: 2011M02, 2011M03, 2011M04, 2011M05, ..., 2022M12 (139)
  2. Sjöområde: Totalt, Finlands havsområde, ..Bottniska viken, ..Skärgårdshavet, ..., ..Övriga inre farvatten - nord (13)
  3. Uppgifter: Antal sjöolyckor med dödlig utgång, Antal omkomna i sjöolyckor, (2)


 16. 13pw -- Antal sjöolyckor med dödlig utgång som drabbat andra fordon fördelat på inblandade fordon per månad, 2011M02-2022M12

  Välj variabler: Storlek: 23448 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. Månad: 2011M02, 2011M03, 2011M04, 2011M05, ..., 2022M12 (139)
  2. Inblandade fordon: Totalt, Motorkälke, Fyrhjuling, Traktor, ..., Cykel (7)
  3. Uppgifter: Antal fordon som varit inblandade i sjöolyckor med dödlig utgång, (1)


 17. 13pv -- Antal sjöolyckor med dödlig utgång som drabbat andra fordon fördelat på inblandade fordon, 2011-2022

  Välj variabler: Storlek: 6461 Ändrad senast: 2023-05-29

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2022 (12)
  2. Inblandade fordon: Totalt, Motorkälke, Fyrhjuling, Traktor, ..., Cykel (7)
  3. Uppgifter: Antal fordon som varit inblandade i sjöolyckor med dödlig utgång, (1)