Till toppen

13pw -- Antal sjöolyckor med dödlig utgång som drabbat andra fordon fördelat på inblandade fordon per månad, 2011M01-2022M04*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2011M01 , 2012M01 , 2012M02 ,

Valda 0 Totalt 42

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Motorkälke , Fyrhjuling ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 3 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 3 000 000
I sjöolyckor som drabbat andra fordon är de inblandade färdmedlen inte fartyg, båtar eller vattenfarkoster som kan jämföras med båtar. Olyckstypen är nästan alltid körning i vak/isfritt vattendrag. Av dessa statistikförs endast olyckor med dödlig utgång.

Månad

* preliminär uppgift

Månad

2022M02*

* preliminär uppgift

2022M03*

* preliminär uppgift

2022M04*

* preliminär uppgift