Till toppen

Statistikdatabas

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. Kostnadsindex för taxitrafik 2015=100

  Välj variabler: Storlek: 115145 Ändrad senast: 2023-04-25

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2023 (29)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Kostnandsfaktor: Totalindex, Löner, Indirekta löner, Bränslen, ..., Förvaltning (11)
  4. Basår: 1995, 2010, 2015, (3)
  5. Uppgifter: Indextal, Årsförändring, %, (2)