Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Kostnadsindex för taxitrafik 2015=100

Välj variabler

Tilastokeskus
2024-01-25
Index eller förändring, %
2024-04-25
2024-01-25
Statistikcentralen
taksi
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 0 Totalt 29

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalindex , Löner , Indirekta löner ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 3 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 3 000 000

År

Ett statistikår är det kalenderår som statistiken gäller.

Månad

En statistikmånad är den kalendermånad som statistiken gäller.

Kostnandsfaktor

Kostnandsfaktor

Basår

Basår

Uppgifter

Indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Årsförändring, %

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan.