Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

Genomförda körprov efter landskap åren 2016-2023

Välj variabler

2023-09-15
Antalet prov
2023-09-15
Transport- och kommunikationsverket Traficom
px_ajo1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla körkortskategorier , A , A1 ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersklasser totalt , - 14 , 15 ,

Valda 0 Totalt 22

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2023 , 2022 , 2021 ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 3 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 3 000 000
År 2023 är kumulativt från början av året och innehåller för närvarande uppgifter för januari-augusti

Landskap

Landskap

Undervisningsmetod

Undervisningsmetod för förarprov

Körkortskategori

Körkortskategori

Kön

Kön

Åldersklass

Förarens Åldersklass

År

Ett statikår är det kalenderår som statistiken gäller.

Information

Alla genomförda prov

Alla genomförda prov

Alla förstagångsprov

Alla förstagångsprov

Alla godkända prov

Alla godkända prov

Godkända förstagångsprov

Godkända förstagångsprov

Andel godkända (1:a försök)

Andel godkända (1:a försök)