Till toppen

Genomförda teoriprov efter landskap åren 2015-2021

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla körkortskategorier , A , A1 ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Åldersklasser totalt , - 14 , 15 ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2021 , 2020 , 2019 ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 3 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 3 000 000
År 2021 är kumulativt från början av året och innehåller för närvarande uppgifter för januari-december

Landskap

Landskap

Undervisningsmetod

Undervisningsmetod för förarprov

Körkortskategori

Körkortskategori

Kön

Kön

Åldersklass

Förarens Åldersklass

År

Ett statikår är det kalenderår som statistiken gäller.

Information

Alla genomförda prov

Alla genomförda prov

Alla förstagångsprov

Alla förstagångsprov

Alla godkända prov

Alla godkända prov

Godkända förstagångsprov

Godkända förstagångsprov

Andel godkända (1:a försök)

Andel godkända (1:a försök)