Till toppen

Statistikdatabas

 1. Enskilt importerade begagnade fordon efter drivkraft och användning månadsvis 2014-2021

  Välj variabler: Storlek: 749535 Ändrad senast: 2021-11-04

  1. Fordonsklass: Totalt, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Övriga släpvagnar totalt (16)
  2. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Brännolja, ..., Övrig (18)
  3. Användning: Totalt, Privat trafik, Tillståndspliktig trafik, Skolfordon, ..., Tillståndspliktig varutransport (7)
  4. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2021M10 (94)


 2. Enskilt importerade begagnade fordon efter första användningsår, drivkraft och importland månadsvis 2014-2021

  Välj variabler: Storlek: 161522335 Ändrad senast: 2021-11-04

  1. Fordonsklass: Totalt, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Övriga släpvagnar totalt (16)
  2. Första användningsår: Totalt, 1900-1950, 1951-1960, 1961-1970, ..., 2021 (43)
  3. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Brännolja, ..., Övrig (19)
  4. Importland: Totalt, Österrike, Belgien, Kanada, ..., Övriga länder totalt (33)
  5. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2021M10 (94)


 3. Enskilt importerade begagnade personbilar efter märke, drivkraft och första användningsår 2014-2021

  Välj variabler: Storlek: 4136371 Ändrad senast: 2021-11-04

  1. Märke: Personbilar totalt, Acura, Adler, Alfa Romeo, ..., Husbilar totalt (190)
  2. Första användningsår: Totalt, 1900-1950, 1951-1960, 1961-1970, ..., 2021 (43)
  3. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Brännolja, ..., Övrig (15)
  4. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)


 4. Enskilt importerade begagnade personbilar efter märke, drivkraft och första användningsår månadsvis 2014-2021

  Välj variabler: Storlek: 46099617 Ändrad senast: 2021-11-04

  1. Märke: Personbilar totalt, Acura, Adler, Alfa Romeo, ..., Husbilar totalt (190)
  2. Första användningsår: Totalt, 1900-1950, 1951-1960, 1961-1970, ..., 2021 (43)
  3. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Brännolja, ..., Övrig (15)
  4. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2021M10 (94)