Till toppen

Statistikdatabas

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. Enskilt importerade begagnade fordon efter drivkraft och användning månadsvis 2014-2023

  Välj variabler: Storlek: 941628 Ändrad senast: 2023-05-05

  1. Fordonsklass: Totalt, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Övriga släpvagnar totalt (16)
  2. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Brännolja, ..., Övrig (19)
  3. Användning: Totalt, Privat trafik, Tillståndspliktig trafik, Skolfordon, ..., Tillståndspliktig varutransport (7)
  4. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2023M04 (112)


 2. Enskilt importerade begagnade fordon efter första användningsår, drivkraft och importland månadsvis 2014-2023

  Välj variabler: Storlek: 212079583 Ändrad senast: 2023-05-05

  1. Fordonsklass: Totalt, Personbilar, Paketbilar, Lastbilar, ..., Övriga släpvagnar totalt (16)
  2. Första användningsår: Totalt, 1900-1950, 1951-1960, 1961-1970, ..., 2023 (45)
  3. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Brännolja, ..., Övrig (20)
  4. Importland: Totalt, Österrike, Belgien, Kanada, ..., Övriga länder totalt (33)
  5. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2023M04 (112)


 3. Enskilt importerade begagnade personbilar efter märke, drivkraft och första användningsår 2014-2023

  Välj variabler: Storlek: 5658488 Ändrad senast: 2023-05-05

  1. Märke: Personbilar totalt, Acura, Adler, Alfa Romeo, ..., Husbilar totalt (201)
  2. Första användningsår: Totalt, 1900-1950, 1951-1960, 1961-1970, ..., 2023 (45)
  3. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Brännolja, ..., Övrig (15)
  4. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)


 4. Enskilt importerade begagnade personbilar efter märke, drivkraft och första användningsår månadsvis 2014-2023

  Välj variabler: Storlek: 60782007 Ändrad senast: 2023-05-05

  1. Märke: Personbilar totalt, Acura, Adler, Alfa Romeo, ..., Husbilar totalt (201)
  2. Första användningsår: Totalt, 1900-1950, 1951-1960, 1961-1970, ..., 2023 (45)
  3. Drivkraft: Totalt, Bensin, Diesel, Brännolja, ..., Övrig (15)
  4. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2023M04 (112)