Till toppen

Statistikdatabas

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12vg -- Offentliga trafikens prestionsstatistik, 2015-2021

  Välj variabler: Storlek: 45927 Ändrad senast: 2022-12-30

  1. År: 2015, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Prestationstyp: Kollektivtraffik totalt, Offentlig persontrafik totalt, ... Fjärrtrafik totalt, ... ... [Fjärrtrafik] Järnväg, ..., El-scooter totalt (40)
  3. Uppgifter: Fordonskilometer, Personskilometer, Platskilometer, Passagerare, ..., ... ... [Stat] hälseväsendet (19)


 2. 12za -- Offentliga trafikens omsättning, 2015-2021

  Välj variabler: Storlek: 5337 Ändrad senast: 2022-12-30

  1. År: 2015, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. Omsättning: Total, Järnväg total, ... Fjärrtrafik, ... HSL närtrafik, ..., Flygtraffik (14)
  3. Uppgifter: Euro, (1)


 3. 12zb -- Offentliga trafikens finansierings prestation, 1997-2021

  Välj variabler: Storlek: 15077 Ändrad senast: 2022-12-30

  1. År: 1997, 1999, 2001, 2003, ..., 2021 (15)
  2. Prestationstyp: Kollektivtraffik totalt, Offentlig persontrafik totalt, Chartertraffik totalt, (3)
  3. Uppgifter: Offentlig finansiering totalt, ... Stat finansiering total, ... Kommun finansiering totalt, ... Direkt finansiering totalt, ..., ... ... Stat direkt finansiering totalt (9)


 4. 12zc -- Offentliga trafikens prestionstidsserie färdsättvis, 1997-2021

  Välj variabler: Storlek: 18571 Ändrad senast: 2022-12-30

  1. År: 1997, 1999, 2001, 2002, ..., 2021 (23)
  2. Prestationstyp: Kollektivtraffik totalt, Flygtrafik totalt, Buss totalt, Järnväg totalt, ..., Taxi totalt (9)
  3. Uppgifter: Fordonskilometer, Platskilometer, Passagerare, Personskilometer, ..., ... Resekostnadsersättning totalt (7)