Till toppen

Statistikdatabas

 1. 12vg -- Offentliga trafikens prestionsstatistik, 2015-2019

  Välj variabler: Storlek: 32895 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. År: 2015, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. Prestationstyp: Kollektivtraffik totalt, Offentlig persontrafik totalt, ... Fjärrtrafik totalt, ... ... [Fjärrtrafik] Järnväg, ..., Taxi totalt (35)
  3. Uppgifter: Fordonskilometer, Personskilometer, Platskilometer, Passagerare, ..., ... ... [Stat] hälseväsendet (18)


 2. 12za -- Offentliga trafikens omsättning, 2015-2019

  Välj variabler: Storlek: 5039 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. År: 2015, 2017, 2018, 2019, (4)
  2. Omsättning: Total, Järnväg total, ... Fjärrtrafik, ... HSL närtrafik, ..., Flygtraffik (14)
  3. Uppgifter: Euro, (1)


 3. 12zb -- Offentliga trafikens finansierings prestation, 1997-2019

  Välj variabler: Storlek: 12965 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. År: 1997, 1999, 2001, 2003, ..., 2019 (13)
  2. Prestationstyp: Kollektivtraffik totalt, Offentlig persontrafik totalt, Chartertraffik totalt, (3)
  3. Uppgifter: Offentlig finansiering totalt, ... Stat finansiering total, ... Kommun finansiering totalt, ... Direkt finansiering totalt, ..., ... ... Stat direkt finansiering totalt (9)


 4. 12zc -- Offentliga trafikens prestionstidsserie färdsättvis, 1997-2019

  Välj variabler: Storlek: 16746 Ändrad senast: 2021-06-10

  1. År: 1997, 1999, 2001, 2002, ..., 2019 (21)
  2. Prestationstyp: Kollektivtraffik totalt, Flygtrafik totalt, Buss totalt, Järnväg totalt, ..., Taxi totalt (9)
  3. Uppgifter: Fordonskilometer, Platskilometer, Passagerare, Personskilometer, ..., ... Resekostnadsersättning totalt (7)