Till toppen

Första registreringar av fordon efter landskap 2001-2022

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: FASTLANDS-FINLAND , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Alla bilar , Personbilar ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Bensin , Diesel ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 0 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 3 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 3 000 000
Årssumman omfattar första registreringarna för januari-december statistikåret 2022. Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register.

Landskap

Fordonens hemlandskap

Fordonsklass

Fordonsklass

Drivkraft

Fordons drivkraft