Till toppen

Statistikdatabas

 1. Giltiga körkort efter körkortsklass åren 2014-2021

  Välj variabler: Storlek: 16253772 Ändrad senast: 2021-08-12

  1. Område: MA1 FASTLANDSFINLAND, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (296)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: Åldersklasser totalt, 15, 16, 17, ..., 90 - (21)
  4. Körkortsklass: Alla körkort sammanlagt, Endast körkort för motorcykel (A1, A2 eller A), Innehåller körrätt för motorcykel (A1, A2 eller A), Endast körkort för person- och paketbil (B), ..., Körkort för trafiktraktor (LT) (15)
  5. Tidpunkt: 1.7.2021, 1.1.2021, 14.8.2020, 1.1.2020, ..., 1.1.2014 (16)


 2. Levererade körkort efter körkortsklass månadsvis åren 2014-2021

  Välj variabler: Storlek: 403551106 Ändrad senast: 2021-11-19

  1. Område: MA1 FASTLANDSFINLAND, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (296)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: Åldersklasser totalt, 15, 16, 17, ..., 90 - (21)
  4. Körkortstyp: Alla körkortstyper sammanlagt, Egentligt körkort, Egentligt körkort som till sin kategori motsvarar kortvarigt körkort, Duplett av körkort, (4)
  5. Körkortsklass: Alla körkort sammanlagt, Endast körkort för motorcykel (A1, A2 eller A), Innehåller körrätt för motorcykel (A1, A2 eller A), Endast körkort för person- och paketbil (B), ..., Körkort för trafiktraktor (LT) (15)
  6. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2021M10 (94)


 3. Levererade körkort efter körkortsklass åren 2014-2021

  Välj variabler: Storlek: 34791305 Ändrad senast: 2021-11-19

  1. Område: MA1 FASTLANDSFINLAND, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (296)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: Åldersklasser totalt, 15, 16, 17, ..., 90 - (21)
  4. Körkortstyp: Alla körkortstyper sammanlagt, Egentligt körkort, Egentligt körkort som till sin kategori motsvarar kortvarigt körkort, Duplett av körkort, (4)
  5. Körkortsklass: Alla körkort sammanlagt, Endast körkort för motorcykel (A1, A2 eller A), Innehåller körrätt för motorcykel (A1, A2 eller A), Endast körkort för person- och paketbil (B), ..., Körkort för trafiktraktor (LT) (15)
  6. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)