Till toppen

Statistikdatabas

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. Giltiga körkort efter körkortsklass åren 2014-2023

  Välj variabler: Storlek: 19182067 Ändrad senast: 2023-01-09

  1. Område: MA1 FASTLANDSFINLAND, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (296)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: Åldersklasser totalt, 15, 16, 17, ..., 90 - (21)
  4. Körkortsklass: Alla körkort sammanlagt, Endast körkort för motorcykel (A1, A2 eller A), Innehåller körrätt för motorcykel (A1, A2 eller A), Endast körkort för person- och paketbil (B), ..., Körkort för trafiktraktor (LT) (15)
  5. Tidpunkt: 1.1.2023, 1.7.2022, 1.1.2022, 1.7.2021, ..., 1.1.2014 (19)


 2. Levererade körkort efter körkortsklass månadsvis åren 2014-2023

  Välj variabler: Storlek: 480429499 Ändrad senast: 2023-05-17

  1. Område: MA1 FASTLANDSFINLAND, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (296)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: Åldersklasser totalt, 15, 16, 17, ..., 90 - (21)
  4. Körkortstyp: Alla körkortstyper sammanlagt, Egentligt körkort, Egentligt körkort som till sin kategori motsvarar kortvarigt körkort, Duplett av körkort, (4)
  5. Körkortsklass: Alla körkort sammanlagt, Endast körkort för motorcykel (A1, A2 eller A), Innehåller körrätt för motorcykel (A1, A2 eller A), Endast körkort för person- och paketbil (B), ..., Körkort för trafiktraktor (LT) (15)
  6. Månad: 2014M01, 2014M02, 2014M03, 2014M04, ..., 2023M04 (112)


 3. Levererade körkort efter körkortsklass åren 2014-2023

  Välj variabler: Storlek: 43005254 Ändrad senast: 2023-05-17

  1. Område: MA1 FASTLANDSFINLAND, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Okänd (296)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: Åldersklasser totalt, 15, 16, 17, ..., 90 - (21)
  4. Körkortstyp: Alla körkortstyper sammanlagt, Egentligt körkort, Egentligt körkort som till sin kategori motsvarar kortvarigt körkort, Duplett av körkort, (4)
  5. Körkortsklass: Alla körkort sammanlagt, Endast körkort för motorcykel (A1, A2 eller A), Innehåller körrätt för motorcykel (A1, A2 eller A), Endast körkort för person- och paketbil (B), ..., Körkort för trafiktraktor (LT) (15)
  6. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2023 (10)