Alkuun

Tilastotietokanta

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13pa -- Vesiliikenneonnettomuudet ja vesiliikenteessä kuolleet merenkulun muodon sekä vesialueen mukaan, 2013-2023

  Valitse osataulukko: Koko: 16344 Päivitetty: 4.4.2024

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Merenkulun muoto: Kauppamerenkulku, Huviveneily, Muu ammattimainen vesiliikenne, (3)
  3. Vesialue: Kaikki vesialueet yhteensä, Suomen merialue, ..Pohjanlahti, ..Saaristomeri, ..., Ulkomainen vesialue (14)
  4. Tiedot: Vesiliikenneonnettomuudet, Kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet, Vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleet, (3)


 2. 13pb -- Vesiliikenneonnettomuudet ja vesiliikenteessä kuolleet merenkulun muodon sekä vesialueen mukaan kuukausittain, 2013M01-2023M12

  Valitse osataulukko: Koko: 93359 Päivitetty: 4.4.2024

  1. Kuukausi: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2023M12 (132)
  2. Merenkulun muoto: Kauppamerenkulku, Huviveneily, Muu ammattimainen vesiliikenne, (3)
  3. Vesialue: Kaikki vesialueet yhteensä, Suomen merialue, ..Pohjanlahti, ..Saaristomeri, ..., Ulkomainen vesialue (14)
  4. Tiedot: Vesiliikenneonnettomuudet, Kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet, Vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleet, (3)


 3. 13pc -- Huviveneonnettomuudet ja huviveneonnettomuuksissa kuolleet onnettomuustyypin ja onnettomuuden syytekijöiden mukaan, 2013-2023

  Valitse osataulukko: Koko: 230733 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Onnettomuustyyppi: Onnettomuustyypit yhteensä, Kaatuminen, kallistuma, Yhteentörmäys, Törmäys, ..., Muu onnettomuus (13)
  3. Ympäristötekijä: Yhteensä, Ei tunnettuja ympäristötekijöitä, Sääolosuhteet, Jääolosuhteet, (4)
  4. Tekninen vika: Yhteensä, Ei tunnettuja teknisiä vikoja, Aluksen rakenteiden pettäminen, Tekninen vika ohjauslaitteissa tai kuljetuskoneistossa, (4)
  5. Inhimillinen tekijä: Yhteensä, Ei tunnettuja inhimillisiä tekijöitä, Toimintavirhe, Huollon laiminlyönti tai polttoaineen loppuminen, ..., Ilkivalta (7)
  6. Tiedot: Huviveneonnettomuudet, Kuolemaan johtaneet huviveneonnettomuudet, Huviveneonnettomuuksissa kuolleet, (3)


 4. 13pe -- Huviveneonnettomuudet ja huviveneonnettomuuksissa kuolleet onnettomuustyypin mukaan kuukausittain, 2013M01-2023M12

  Valitse osataulukko: Koko: 40989 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Kuukausi: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2023M12 (132)
  2. Onnettomuustyyppi: Onnettomuustyypit yhteensä, Kaatuminen, kallistuma, Yhteentörmäys, Törmäys, ..., Muu onnettomuus (13)
  3. Tiedot: Huviveneonnettomuudet, Kuolemaan johtaneet huviveneonnettomuudet, Huviveneonnettomuuksissa kuolleet, (3)


 5. 13pf -- Huviveneonnettomuuksissa kuolleet sukupuolen ja ikäryhmän mukaan, 2013-2023

  Valitse osataulukko: Koko: 7702 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Kaikki ikäryhmät yhteensä, 5-14, 15-24, 25-34, ..., 75- (9)
  4. Tiedot: Huviveneonnettomuuksissa kuolleet, (1)


 6. 13pg -- Huviveneonnettomuuksissa kuolleet sukupuolen ja ikäryhmän mukaan kuukausittain, 2013M01-2023M12

  Valitse osataulukko: Koko: 37313 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Kuukausi: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2023M12 (132)
  2. Sukupuoli: Sukupuolet yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  3. Ikäryhmä: Kaikki ikäryhmät yhteensä, 5-14, 15-24, 25-34, ..., 75- (9)
  4. Tiedot: Huviveneonnettomuuksissa kuolleet, (1)


 7. 13ph -- Huviveneonnettomuuksissa osalliset alukset onnettomuustyypin mukaan, 2013-2023

  Valitse osataulukko: Koko: 21800 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Alustyyppi: Alustyypit yhteensä, Moottorivene, Purjevene, Soutuvene tai jolla, ..., Muu huvialus (10)
  3. Onnettomuustyyppi: Onnettomuustyypit yhteensä, Kaatuminen, kallistuma, Yhteentörmäys, Törmäys, ..., Muu onnettomuus (13)
  4. Tiedot: Huviveneonnettomuuksissa osalliset alukset, Kuolemaan johtaneissa huviveneonnettomuuksissa osalliset alukset, (2)


 8. 13pi -- Huviveneonnettomuuksissa osalliset alukset onnettomuustyypin mukaan kuukausittain, 2013M01-2023M12

  Valitse osataulukko: Koko: 176800 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Kuukausi: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2023M12 (132)
  2. Alustyyppi: Alustyypit yhteensä, Moottorivene, Purjevene, Soutuvene tai jolla, ..., Muu huvialus (10)
  3. Onnettomuustyyppi: Onnettomuustyypit yhteensä, Kaatuminen, kallistuma, Yhteentörmäys, Törmäys, ..., Muu onnettomuus (13)
  4. Tiedot: Huviveneonnettomuuksissa osalliset alukset, Kuolemaan johtaneissa huviveneonnettomuuksissa osalliset alukset, (2)


 9. 13pk -- Huviveneonnettomuudet ja huviveneonnettomuuksissa kuolleet viikonpäivän ja kellonajan mukaan, 2013-2023

  Valitse osataulukko: Koko: 17485 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Viikonpäivä: Viikonpäivät yhteensä, Maanantai, Tiistai, Keskiviikko, ..., Sunnuntai (8)
  3. Kellonaika: Kellonajat yhteensä, 00:00 - 02:59, 03:00 - 05:59, 06:00 - 08:59, ..., 21:00 - 23:59 (9)
  4. Tiedot: Huviveneonnettomuudet, Kuolemaan johtaneet huviveneonnettomuudet, Huviveneonnettomuuksissa kuolleet, (3)


 10. 13pl -- Huviveneonnettomuudet ja huviveneonnettomuuksissa kuolleet maakunnittain, 2013-2023

  Valitse osataulukko: Koko: 10719 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Maakunta: KOKO MAA, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, ..., Ulkomaat (21)
  3. Tiedot: Huviveneonnettomuudet, Kuolemaan johtaneet huviveneonnettomuudet, Huviveneonnettomuuksissa kuolleet, (3)


 11. 13pn -- Kauppamerenkulun onnettomuudet onnettomuuden tyypin ja arvioidun syyn mukaan, 2011-2023

  Valitse osataulukko: Koko: 13398 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)
  2. Onnettomuustyyppi: Onnettomuustyypit yhteensä, Kaatuminen, kallistuma, Yhteentörmäys, Törmäys, ..., Muu tapahtuma (10)
  3. Onnettomuuden arvioitu syy: Yhteensä, Inhimillinen virhe, vaarallinen teko, Ympäristö, Koneen/laiteen tekninen vika/häiriö, ..., Navigointi-infrastruktuuri (8)
  4. Tiedot: Kauppamerenkulun onnettomuudet, (1)


 12. 13pq -- Kauppamerenkulun onnettomuuksissa osalliset alukset alus- ja onnettomuustyypeittäin, 2011-2023

  Valitse osataulukko: Koko: 23271 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Vuosi: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2023 (13)
  2. Alustyyppi: Alustyypit yhteensä, Kuivalastialus, Irtolastialus, Konttialus, ..., Proomu (20)
  3. Onnettomuustyyppi: Onnettomuustyypit yhteensä, Kaatuminen, kallistuma, Yhteentörmäys, Törmäys, ..., Muu tapahtuma (10)
  4. Tiedot: Kauppamerenkulun onnettomuuksissa osalliset alukset, (1)


 13. 13pr -- Kauppamerenkulun vaaratilanteet todennäköisen seurauksen ja arvioidun syyn mukaan, 2018-2023

  Valitse osataulukko: Koko: 10329 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. Todennäköinen seuraus: Onnettomuustyypit yhteensä, Kaatuminen, kallistuma, Yhteentörmäys, Törmäys, ..., Muu tapahtuma (10)
  3. Vaaratilanteen arvioitu syy: Yhteensä, Inhimillinen virhe, vaarallinen teko, Ympäristö, Koneen/laiteen tekninen vika/häiriö, ..., Navigointi-infrastruktuuri (8)
  4. Tiedot: Kauppamerenkulun vaaratilanteet, (1)


 14. 13ps -- Kauppamerenkulun vaaratilanteissa osalliset alukset alustyypeittäin vaaratilanteen todennäköisen seurauksen mukaan, 2018-2023

  Valitse osataulukko: Koko: 14261 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Vuosi: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2023 (6)
  2. Alustyyppi: Alustyypit yhteensä, Kuivalastialus, Irtolastialus, Konttialus, ..., Proomu (17)
  3. Todennäköinen seuraus: Onnettomuustyypit yhteensä, Kaatuminen, kallistuma, Yhteentörmäys, Törmäys, ..., Muu tapahtuma (10)
  4. Tiedot: Kauppamerenkulun vaaratilanteissa osalliset alukset, (1)


 15. 13pt -- Muille kulkuneuvoille tapahtuneet kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet vesialueittain, 2013-2023

  Valitse osataulukko: Koko: 8354 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Vesialue: Kaikki vesialueet yhteensä, Suomen merialue, ..Pohjanlahti, ..Saaristomeri, ..., ..Muu sisävesialue - pohjoinen (13)
  3. Tiedot: Kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet, Vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleet, (2)


 16. 13pu -- Muille kulkuneuvoille tapahtuneet kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet vesialueen mukaan kuukausittain, 2013M01-2023M12

  Valitse osataulukko: Koko: 35123 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Kuukausi: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2023M12 (132)
  2. Vesialue: Kaikki vesialueet yhteensä, Suomen merialue, ..Pohjanlahti, ..Saaristomeri, ..., ..Muu sisävesialue - pohjoinen (13)
  3. Tiedot: Kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet, Vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleet, (2)


 17. 13pv -- Muille kulkuneuvoille tapahtuneet kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet kulkuneuvoittain, 2013-2023

  Valitse osataulukko: Koko: 6473 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Vuosi: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2023 (11)
  2. Osallinen kulkuneuvo: Kulkuneuvot yhteensä, Moottorikelkka, Mönkijä, Traktori, ..., Polkupyörä (8)
  3. Tiedot: Kuolemaan johtaneissa vesiliikenneonnettomuuksissa osalliset kulkuneuvot, (1)


 18. 13pw -- Muille kulkuneuvoille tapahtuneet kuolemaan johtaneet vesiliikenneonnettomuudet kulkuneuvon mukaan kuukausittain, 2013M01-2023M12

  Valitse osataulukko: Koko: 23358 Päivitetty: 28.3.2024

  1. Kuukausi: 2013M01, 2013M02, 2013M03, 2013M04, ..., 2023M12 (132)
  2. Osallinen kulkuneuvo: Kulkuneuvot yhteensä, Moottorikelkka, Mönkijä, Traktori, ..., Polkupyörä (8)
  3. Tiedot: Kuolemaan johtaneissa vesiliikenneonnettomuuksissa osalliset kulkuneuvot, (1)